top of page

SharePoint & Office 365

 

SharePoint היא פלטפורמה שמאפשרת בנייה של של אתרים פנים וחוץ ארגוניים המבוססים על דפי אינטרנט, רשימות פריטים, ספריות מסמכים ועוד. כפלטפורמה, אפשרוית בניית התהליכים בתוך המערכת הן כמעט בלתי מוגבלות ויכולות לתת מענה במקום שמערכות גנריות אחרות מתקשות, או שעלות המימוש בהן יקרה מאוד.

אם בחרתם ב SharePoint, אנו נעזור לכם למקסם את השימוש ביכולות של המערכת על מנת לשפר ולייעל את תהליכי העבודה בארגון שלכם 

הקמת פורטל ארגוני

בניית אתרים פנים ארגוניים עבור המחלקות השונות בארגון על מנת להנגיש את המידע ולאפשר שיתוף פעולה ושקיפות בין הפונקציות השונות. דוגמא לפורטלים:

  • אתר עבור הנהלת החברה- פרסום מדדי ביצוע של המחלקות השונות, הצגת פרויקטים מיוחדים, ניהול משימות חברי הנהלה, הצגת תחזיות וכו'

  • אתר עבור מחלקת משאבי אנוש שמציג את כל המידע הרלוונטי לעובדי החברה, ברכות לימי הולדת, פרסום ימי חברה, מסמכים וטפסי חשובים, פרסום תקנון החברה וכו'.

  • אתר עבור מחלקת האיכות בחברה- הצגה של פעילויות האיכות בחברה, פרסום מצגות סקרי הנהלה, ניהול משימות מחלקת איכות, הצגה של דוחות תקופתיים וכו'.  

ניהול תהליכים עסקיים באמצעות Workflows
אחת מהיכולות הבולטות של SharePoint הנה ניהול מסמכים וניהול תהליכים המבוססים על מסמכים ורשימות. SharePoint בשילוב עם Nintex (כלי לבניית תהליכי עבודה אוטומטיים) מאפשר לפשט ולמחשב תהליכים שנוהלו עד כה באופן ידני. דוגמאות לתהליכים:
  • ניהול מסמכים מבוקרים- כיוון שהמערכת מאפשרת ניהול גרסאות פנימי, אפשר להגדיר תהליך של אישור מסמכים במערכת
  • ניהול בקשות לבדיקות מעבדה- ניתן לבנות טפסים אינטראקטיביים שעוברים תהליכי אישור ותזכורות אוטמטיות
  • ניהול HelpDesk- פתיחת קריאות שירות של משתמשים בתוך המערכת ומעקב אחר ביצוע
  • ניהול הדרכות- הדרכות המבוססות על נהלים והדרכות פנימיות.
  • תהליכי משאבי אנוש- בקשות חופשה, דוחות הוצאות, ניהול גיוס ועוד.
חתימה דיגיטלית באמצעות CoSign

SharePoint באמעות Nintex ו CoSign (רכיב חתימה דיגיטלית) מאפשרת לבנות תהליך של ניהול מסמכים שיכול לעמוד בדרישות רגולטיביות של ארגונים המחויבים לעמידה בתקנים של FDA, CE, ISO.

התהליך מתחיל בכתיבה של מסמך, באישורו באמצעות WF, בהפיכתו לפורמט PDF ובחתימה דיגיטלית עליו. תהליך זה מקצר משמעותית את משך החתימה והניהול של מסמכים מבוקרים, מונע אובדן של מסמכים ומאפשר בקרה טובה יותר.

 

bottom of page